top of page
school Supply

Szkoła Podstawowa
...AD ASTRA

ZAPEWNIAMY

 • możliwość indywidualizacji procesu nauczania

 • naukę w małych zespołach 

 • nowoczesne metody nauczania 

 • rozwój twórczego myślenia, umiejętność sprawnego zdobywania, gromadzenia i wykorzystywania informacji 

 • zdobywanie wiedzy, dzięki metodom aktywizującym stosowanym przez nauczycieli 

 • wykorzystywanie multimediów, warsztaty terenowe, liczne projekty, wycieczki edukacyjne 

 • możliwość udziału w bezpłatnych konsultacjach z nauczycielami, podczas których uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę i zainteresowania 

 • przyjazną, kameralną, sprzyjającą pracy i skupieniu atmosferę

Image by Markus Spiske
_edited.jpg

ZAPEWNIAMY

 • pomoc uczniom w pokonywaniu trudności w nauce 

 • codzienne zajęcia dodatkowe w ramach czesnego: plastyczne, teatralne, informatyczne ,filozoficzne 

 • przygotowanie do konkursów wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych 

 • zajęcia świetlicowe (m.in. zajęcia kaligraficzne, koło czytelnicze, koło matematyczne, zabawy z chustą animacyjną, eksperymenty, zajęcia teatralne , zajęcia sensoplastyczne, zajęcie rozwijające kreatywność, gry i zabawy sportowe oraz stretching)

 • język angielski 5 godzin w tygodniu już od zerówki 

 • niemiecki od klasy IV 

 • realizację autorskiego programu „Bliżej filozofii” 

 • warsztaty z technik uczenia się i budzenia motywacji

 • udział w realizacji projektów 

 • dodatkowo płatne zajęcia (m. in. logopedia, terapia pedagogiczna, basen, rękodzieło, szachy) 

 • opiekę w godzinach 7.30-17.00 

 • bardzo dobre wyniki osiągane na egzaminach zewnętrznych

bottom of page